Bibliografia Gdyni

Uwaga! Strona w ciągłej rozbudowie :)

Rembalski T., Dokumenty Oksywia, Obłuża i Pogórza 1212–1771, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2012.
Rembalski T., Właściciele wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni (1362–1928). Studium genealogiczno-historyczne kaszubskiej elity wiejskiej (Blumhoffowie, Kurr-Kurowscy, Wojewódkowie, Ciskowscy, Skwierczowie), Wydawnictwo BiT, Gdańsk 2008.
Rembalski T., Dzieje osadnictwa na terenie współczesnych gmin Gdynia i Kosakowo od XIII do XV wieku, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2006.
Rembalski T., Dokumenty Gdyni i Grabówka 1253–1772, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2003.
Sokołowska E., Encyklopedia Gdyni, Verbi Causa, Gdynia 2006.