wtorek, 4 maja 2010

Lucjan Skupień - ostatni komisarz rządu w Gdyni

Ostatnim komisarzem rządu w Gdyni (wtedy nie było prezydenta miasta, tylko wyznaczany przez rząd administrator) przed wybuchem II Wojny Światowej był według niektórych źródeł Lucjan Skupień. Pochodzący z okolic Częstochowy Skupień ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym objął stanowisko wicestarosty w Międzychodzie. W Gdyni znalazł się w 1929 roku. Na początku pracował w Referacie Prawnym gdyńskiego magistratu, potem jako urzędnik komisariatu rządu, a od 1939 roku był naczelnikiem Wydziału Ogólnego. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku, gdy wojna z hitlerowskimi Niemcami była już niemal pewna, dotychczasowy komisarz rządu Franciszek Sokół (pełnił funkcję komisarza w latach 1933-1939) objął stanowisko dowódcy cywilnej obrony Gdyni (i okolic), a do pełnienia obowiązków komisarza rządu w Gdyni wyznaczył przypuszczalnie właśnie Lucjana Skupienia.

Lucjan Skupień (po środku, pod portretem Naczelnego Wodza Rydza-Śmigłego) podczas kapitulacji miasta. [źródło: MMG]
To właśnie Lucjan Skupień uczestniczył w negocjacjach z Niemcami podczas poddawania miasta. Stał się też zarazem jednym z zakładników, których przetrzymywanie miało gwarantować Niemcom bezproblemowe objęcie władzy w mieście.

Jego losy po wrześniu 1939 roku pozostają nieznane. Jedna z hipotez zakłada śmierć w Piaśnicy 11 listopada 1939 roku wraz z innymi ważnymi dla Gdyni osobistościami, druga zaś śmierć w Stutthofie. Jego ciała nigdy nie odnaleziono.

Warto zaznaczyć, że swoje przedwojenne życie związało z Gdynią też trzech braci Lucjana. Jeden z nich (Stefan) był lekarzem, dwóch zaś zaś żołnierzem Marynarki Wojennej biorącymi udział w obronie Kępy Oksywskiej (Władysław, Roman). Los dla nich był jednak łaskawszy i wszyscy trzej wojnę przeżyli.

Kwestia Lucjana Skupienia powoduje dzisiaj sporo kontrowersji. Większość badaczy dziejów Gdyni uważa, że do końca był on tylko naczelnikiem Wydziały Ogólnego. Zaś rodzina i niektórzy świadkowie zdają się twierdzić, że to własnie on w tym okresie kierował miastem z uprawnieniami komisarza.

Autor: Paweł Różyński

Bibliografia:
Nowicka D.:Rocznik Gdyński nr 12: Ostatni prezydent przedwojennej Gdyni Lucjan Skupień. Gdynia 1995.
Roczniki Gdyńskie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz